میهمانان محترمی که درخواست لغو رزرو یا جابجائی زمان مراجعه به استانها را دارند از بازه زمانی 23 لغایت 25 اسفندماه سال 90 می توانند با مراجعه به سایت و انتحاب استان مربوطه درخواست خود را در سایت وارد نمایند بدیهی است درخواستها با توجه به ظرفیتهای موجود استانها قابل بررسی است
لطفا سوال یا پیشنهاد خود را وارد نمائید
همکاران محترم در صورت تمایل کدپرسنلی یا شماره دفتر کل ، نام و نام خانوادگی خود را در انتهای متن پیام خود درج نمایید
موضوع
شماره موبایل
  متن پیام جهت ارسال